تبلیغات اینترنتیclose
انقلاب از دید گاه شهید استاد مرتضی مطهری
امروز:

 

انقلاب از ديدگاه شهيد مطهري چگونه است؟

متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري انقلاب را چنين تعريف مي کند: «انقلاب عبارت است از طغيان و عصيان مردم يک ناحيه و يک سرزمين عليه نظام حاکم موجود براي ايجاد نظمي مطلوب.» (مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، ص 29) استاد در تعريف انقلاب به دو فرآيند اشاره مي کند: يکي برهم زدن نظم حاکم، يعني تغيير و تحول در ارزشهاي جامعه، ساختارهاي اجتماع و دگرگوني نهاد و نخبگان حاکم و ديگري دستيابي به وضعيت مطلوب. چگونگي پيدايش شرايط وضعيت انقلابي از نظر استاد مطهري : وضعيت انقلابي يعني وضعيتي که نارضايتي از وضع موجود و آرزوي وضع مطلوب با انکار و نفي وضع حاضر توام است.
عناصر وضعيت انقلابي عبارتند از: الف: نارضايتي، استاد مطهري بر اين باور است تا نارضايتي و اعتراض عليه وضع موجود نباشد انقلاب صورت نمي گيرد و جامعه رويگردي به تحولات انقلابي نخواهد داشت. ب: عصيان: از نظر ايشان به صرف اينکه مردم در يک جامعه از وضع موجود ناراضي باشند کفايت نمي کند بلکه بايد عليه آن وضع اقدام کنند. ج: زور: در اغلب تعاريفي که از انقلاب به عمل آمده زور و خشونت از مولفه هاي اصلي انقلاب به شمار رفته است.
از ديگر عوامل در ايجاد وضعيت انقلابي جهاد و طلب است که استاد مطهري آنها را مد نظر خود قرار داده است .( پژوهشکده فرهنگ و معارف، مدل تئوري شهيد مطهري در باب انقلاب، ص 209- 206) شهيد مطهري معتقد است : « باين ترتيب معلوم مي شود كه ريشه هر انقلاب دو چيز است، يكى‏نارضائى و خشم از وضع موجود،و ديگر آرمان يك وضع مطلوب، شناختن يك انقلاب يعنى شناخت عوامل نارضائى و شناخت آرمان‏مردم.» ( کتاب پيرامون انقلاب اسلامي ، مرتضي مطهري )
عوامل انقلاب: آيت الله مطهري انقلاب را به سه دسته تقسيم کرده است: الف: انقلاب هايي که داراي ماهيت اقتصادي هستند. اين نوع انقلاب ها در واقع انقلاب محرومين عليه برخورداران است. آرمان نهايي اين انقلاب ها دستيابي به يک جامعه بي طبقه يعني جامعه اي که در آن مساوات تحقق يافته باشد. ب: انقلابهايي هستند که استقرار يک جامعه مبتني بر آزادي و حقوق انسانها را به عنوان آرمان نهايي برگزيده اند.
پيروان اين نظريه بر اين باورند که همه انقلاب ها ريشه مادي صرف ندارد. طبق اين برداشت انقلاب هنگامي مي تواند انساني باشد که ماهيتي آزادي خواهانه و سياسي داشته باشد نه اقتصادي. استاد مطهري علاوه بر دو نوع مذکور معتقد است که انقلاب مي تواند داراي ماهيت اعتقادي نيز باشد به تعبير ديگر، انقلاب ايدئولوژيک باشد.
به نظر ايشان در اين تحول مردمي که به يک مکتب اعتقاد و ايمان دارند و به ارزشهاي معنوي آن شديدا وابسته اند آنگاه که مکتب خود را در معرض خطر و آسيب ديده و آن را آماج حمله هاي بنيان کن ببيند خشمگين و ناراضي از آسيبهايي که بر پيکر مکتب وارد شده دست به قيام مي زنند.( همان، ص 212- 210) جهت مطالعه بيشتر ر. ک : 1 . پيرامون انقلاب اسلامي ، متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري. 2. انقلاب اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري ، بررسي مفهوم و معناي اصل انقلاب . به کوشش علي تاجديني . 3. تئوري انقلاب از ديدگاه شهيد مطهري ، سکينه نعمتي ، روزنامه رسالت ، 12/2/1385 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100112717)


برچسب ها : ,
نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 08:56به قلم اسدالهی| عزیزتمامی حقوق مطالب، برای وب سایت معلم چشمه فرهنگ محفوظ است.
تنظیم وطراحی : مصطفی کشوری